IIW President Eben ensimmäinen uutiskirje ”In the Pink” sekä ajatuksia projektiteemasta ”Strong Women, Stronger World”

IIW President Ebe Panitteri Martines kertoo ideoistaan, miten klubit ja klubien jäsenet voivat toiminnallaan lisätä yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Huomio on kiinnitettävä neljään osa-alueeseen:

  • Terveys (Health)
  • Koulutus (Education)
  • Mahdollisuuksien luominen (Opportunity)
  • Voimaannuttaminen (Empowerment)

Esitys klubien käyttöön

Paljon tärkeää tietoa vuoden teemasta, sosiaalisesta projektista ja monista muista asioista löytyy myös Eben ensimmäisestä uutiskirjeestä ”In the Pink”. Kannattaa lukea!