SÄÄNNÖT

KLUBIEN JA PIIRIEN SÄÄNNÖT JA SÄÄNTÖMALLIT

Rekisteröityneet Inner Wheel -klubit ja -piirit sekä Kansallinen Neuvosto noudattavat Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistamia sääntöjä sekä Suomen yhdistyslakia (26.5.1989/503). Sen lisäksi toimintaa ohjaa IIW Constitution and Handbook (Constitution). 

Klubit, jotka eivät ole rekisteröityneet, noudattavat IIW-sääntöjen pohjalta laadittua klubisääntöjen suomennosta.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOSUOJA