SÄÄNNÖT

KLUBIEN JA PIIRIEN SÄÄNNÖT JA SÄÄNTÖMALLIT

Inner Wheel -klubit ja -jäsenet noudattavat IIW:n sääntöjä ja määräyksiä (Constitution). Rekisteröityneillä klubeilla on lisäksi Suomen yhdistyslain mukaiset säännöt. 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOSUOJA