KN-varapresidentti Eve Pylkkäsen puhe piirin 141 juhlassa 13.1.2024

Arvoisat piirin 141 puheenjohtaja, klubien presidentit ja Inner Wheelin jäsenet! Ystävät!
Kiitos kutsusta tulla pitämään tämä puhe piirissämme Inner Wheelin 100-vuotisjuhlassa.

Muodostamme tänä päivänä yhden maailman suurimmista ystävyys- ja palvelujärjestöistä, Inner Wheelin. Järjestömme on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Olemme toistaiseksi vielä naisvaltaisia.

Satavuotiset juuremme yltävät ensimmäisen maailmansodan ajoille.
Järjestömme sai alkunsa Rotaryjen pyynnöstä saada apua vaimoiltaan ja lähisukulaisiltaan erilaisiin sosiaalisiin palvelutehtäviin sodan rasittamassa Englannissa. Näin ystävystyneet naiset päättivät perustaa oman klubin lähtökohtana ”Service above Self” epäitsekäs palveleminen. Service klubi sai sittemmin 10.1.1924 Mrs Oliver Goldingin aloitteesta nimen Inner Wheel -järjestö. Englannista, alkusijoiltaan Manchesterista järjestö vähitellen on levittäytynyt ympäri maailmaa.

Suomessa ensimmäinen klubi, Järvenpään klubi perustettiin 66 vuotta sitten vuonna 1958. Tästä edelleen alkoi Suomessa klubien määrä enenemään.

Seuraavassa on ote kansainvälisen IW past BM/IW Turku klubin Maija Fernströmin kirjoituksesta. Tämä kirjoitus oli vuoden 1999 Kevätbulletissa, joka oli julkaistu tuolloin kansainvälisen IW:n 75-juhlavuoden kunniaksi, siis 25 vuotta sitten. Hänen kirjoituksestaan seuraava.

…………

”Vasta 1980 alkupuolella syntyi ajatus piirin perustamisesta Suomeen. Ajatuksena tuolloin oli yksi piiri ja klubit.
Piiri 142 irtautui omaksi piirikseen keväällä vuonna 1986. Kaksi piiriä 140 ja 142 alkoivat toimintansa yhtä aikaa 1.7.1986. Ensimmäiset piirien puheenjohtajat olivat Anja Toivonen, piiri 142 ja Maija Fernström, piiri 140.
Jo tuolloin Maija Fernströmin huoli oli, mistä löytää seuraavat puheenjohtajat piiriimme.
Nykyinen piirimme oli osa tuota maantieteellisesti hyvin laajaa tuolloista piiriä 140.
Huoli oli aiheellinen. Pitkät välimatkat halki Suomen etelästä pohjoiseen hajallaan oleviin klubeihin veivät paljon aikaa. Hän pohti jo silloin, omaa tointaan hoitavilla jäsenillä tuskin olisi aikaa, eikä mahdollisuutta vierailla kaikissa kaukaisissa pohjoisen klubeissa.

Piirillä 142 oli tähän verrattuna suuri etu klubien ollessa lähellä toisiaan. Pienempänä piirinä välimatkat klubien välillä olivat lyhyet ja saada yhteydet jäseniin huomattavasti helpommin.

Maijan Fernström toimiessaan edustajana sen aikaisessa Kansainvälisessä IW hallituksessa toista kauttaan 1990 luvun alussa oli piirikokouksissa useaan kertaan ottanut esille piirin 140 jakamisen.
Vuonna 1991 silloinen Board Meeting, kansainvälinen johtokunta katsoi jaon asialliseksi ja se hyväksyttiin.
Tämän jälkeen piiri 140 jaettiin kolmeen osaan. Silloisten Rotarypiirin alueen numeroiden loppuosasta muodostui IW piirin numero.”

Ja näin alkoi Suomen Inner Wheel toimintansa neljän piirin voimalla, kuten edelleen tänäkin päivänä.
Vuosi oli siis 1991. Lisäksi tulivat piirit 139 ja 141, johon mekin nyt kuulumme.

……….

Edelleen töiden lisääntyessä ja kansainvälisyyden lisääntyessä Kansallinen Neuvosto perustettiin v. 2000.

Tänä päivänä Suomessa meitä on 700 jäsentä ja klubeja 26, piirejä neljä. Olemme maailmanlaajuisesti yksi 104:stä IW maasta. Kuulumme näin yli 100 000:n eri puolilla maailmaa olevaan naisten joukkoon, joka antaa kasvot kansainväliselle Inner Wheelille ja samalla muodostaa noin 4000 IW klubia.

On hienoa ajatella, että tänä vuonna, näinä päivinä koko maailman Inner Wheelin upeat ladyt juhlimme yhtä aikaa kunnioitettua satavuotiasta järjestöämme.

Tämän vuoden Inner Wheelin julkaisuissamme eri puolilta maailmaa tulemme lukemaan tarinoita juhlallisuuksista ja näkemään loistavia värejä. Joissakin myös vähemmän värikylläisyyttä. Tarinoissa ja kuvissa on näin eroja. Tämä kansojen välinen erilaisuus on meille yhteistä rikkautta, johon saamme osana kuulua ja näin eri tavoin kaikesta nauttia.
Kunnianhimoiset tavoitteemme ovat kuitenkin samat ja yhteisiä ympäri maailmaa.

Kansainvälisesti määritelty teema, antaa raamit tavoitteillemme. Teemat ovat vuosien aikana vaihtuneet, mutta hyvin soveltuvia ovat olleet kukin kautensa tavoitteisiin.
Tämän vuoden 2024 satavuotis juhlavuotemme teema levittää valoa, ” Shine a Light” kaikkialle IW Suomessamme ja maailmalla.
IIW presidenttimme Trish Douglasin teema kehottaa meitä levittämään valoa ja saamaan tekomme loistamaan palvelemisessa, ystävyydessä, kansainvälisyydessä.

Jokaisena kautenamme Inner Wheelissä meillä näin on annetut suuntaviivat, miten toteutamme tavoitteitamme piireissä ja klubeissa.

Miten lähelle itseämme Inner Wheelin päästämme ja miten aktiivisia Inner Wheelissä olemme, riippuu tietenkin itsestämme ja tehtävistämme. Joka tapauksessa meitä kaikkia, joka ikistä tarvitaan.

Onko 100-vuotias Inner Wheel näin lainkaan mikään vanhus? Vuosi vuodelta Suomessamme jäsenistömme on enemmän ja enemmän ”harmaantunut”.
Miten määrittelisimme vanhuuden?
Nimityksiä korkean iän saavuttaneille keski-iän ohittaneille on monia: seniori, ikäihminen, vanhus…

Turun yliopistolla lääketieteellisessä tiedekunnassa aikoinaan luennollaan gerontologi, terveystieteen dosentti Pirkko Routasalo piti vanhus sanaa kauniina.
Mutta mitä kaikkea siihen voikaan sisältyä? Paremminkin, millainen vanhus on kaunis? Mitä ajattelemme?

Kauneus ei ole yksinomaan ulkoisissa ominaisuuksissamme: harmaita hapsia, kasvojen uurteita, ruumiin rujoutta. On myös olemassa sisäistä kauneutta. Puhutaankin sekä ulkoisesta että sisäisestä kauneudesta.
”Sokrates on opettanut oppilaitaan ja sanonut, että luonnollisesti näette ulkonaisen kauneuden luonnossa, eläimissä ja ihmisissä, mutta teidän tulee oppia näkemään sisäinen kauneus, sillä ulkoinen kauneus vähenee iän myötä ja on siten katoavaista, mutta sisäinen kauneus on ikuista, eläkää niin että sisäinen kauneutenne kasvaa.”

Sisäinen kauneus on kykyä käyttää osaamistaan muiden hyväksi, se sisältää myös tietoa ja henkistä voimaa tehdä hyviä tekoja. Kaikki tämä niiden hyväksi, jotka tukea ja apua tarvitsevat.

Näin juuri, Inner Wheel menestyäkseen tarvitsee juuri sisäistä kauneuttamme.
Hyvien tekojemme kautta me kaikki IW Ladyt muodostamme yhdessä yhden kokonaisen, suuren ja upean 100-vuotiaan Inner Wheel Ladyn, jota ei suinkaan soisi sanottavan vanhaksi!

Tehdään työtä yhdessä niin, että emme kaadu vaan pysymme pystyssä. Älkäämme ajatelko niinkään organisaatioita. Vaan meitä jäseniä saisimme lisää, emmekä vähentyisi, myös viihtyisimme yhdessä. Jotta emme särkyisi, vaan pysyisimme ehjinä, emmekä varsinkaan syrjäytyisi.
Toivon keskuuteemme toistemme kunnioitusta, yhdessä tekemistä, yhteisöllisyyttä, ystävyyttä ja ystävällisyyttä.

Lopuksi luen 25 vuoden takaisesta kansainvälisen IW:n 75 juhlavuoden julkaisusta/ Kevätbulletti 1999
Abbedissan rukouksen

Pyyntö minkälainen olisin, minkälaiseksi tulisin.

Kiitos kaikesta työstä kuuluu ihan jokaiselle.
Arvoisat IW Ladyt, tänä iltana juhlikaamme 100-vuotispäiväämme!

Olemme heijastuksia toisillemme.
Antakaamme sisäisen kauneutemme valon loistaa ja levittäkäämme sitä.

Jatkukoon piirimme 141 hyvän tekemisen menestystarina!
Loistavaa tulevaisuutta Inner Wheelille!

Kiitos!