HISTORIA

INNER WHEELIN JUURET ROTARY-JÄRJESTÖSSÄ

Inner Wheel -järjestön juuret yltävät ensimmäisen maailmansodan jälkeiseen aikaan. Rotarit pyysivät tällöin apua vaimoiltaan ja lähisukulaisiltaan erilaisiin sosiaalisiin palvelutehtäviin sodan rasittamassa Englannissa. Näin ystävystyneet naiset päättivät perustaa oman klubin lähtökohtana Rotaryn ”Service above self”, joka vapaasti käännettynä tarkoittaa epäitsekästä palvelemista. Klubia kutsuttiinkin alun perin Service-klubiksi. Nimen Inner Wheel klubi sai rouva Margarette Goldingin aloitteesta 10.1.1924. Hänestä tuli tuolloin ensimmäisen Inner Wheel -klubin presidentti Manchesterissa, Englannissa. Idea levisi nopeasti ja uusia klubeja perustettiin. Tammikuun 10. päivästä tuli vuosittain vietettävä Kansainvälinen Inner Wheel -päivä.

Inner Wheel -klubien jäsenet ovat pääosin rotareiden perhepiiriin kuuluvia naisia. Vuodesta 2012 jäsenyys on avoin kaikille naislle, jotka ovat valmiit hyväksymään järjestön tavoitteet ja ylläpitämään niitä.  Taustastaan johtuen IW-klubit voivat tehdä monin eri tavoin yhteistyötä paikallisten rotary-klubien kanssa. 

INNER WHEELIN TULO SUOMEEN

Suomessa Inner Wheel -toiminta käynnistyi 1958, jolloin Järvenpäähän perustettiin ensimmäinen Inner Wheel -klubi. Aatteen Suomeen toi järvenpääläinen Gunnel Varpio, joka oli tutustunut siihen entisessä kotimaassaan Ruotsissa. Aikaisemmin ”Rotarien rouvina” tunnettu rouvayhdistys innostui ajatuksesta perustaa oma klubi ja liittyä kansainväliseen IW-liikkeeseen. Tuohon aikaan maailmalla oli noin 800 klubia ja Ruotsissakin jo 30.

Järvenpään klubin charterjuhlaa vietettiin 25.10.1958 hotelli Klaus Kurjessa Helsingissä. Juhlissa oli vieraana kolme Inner Wheel -sisarta Ruotsista ja charter-kirjan luovutti maakuntapresidentti Inez Trotzig klubin presidentti Eva Laine-Ylijoelle. Järvenpään klubi vietti hauskat ja lämminhenkiset 60-vuotisjuhlat 23.10.2018 Järvenpään Paatelassa suuren vierasjoukon kanssa.