OHJEITA JA KOULUTUSAINEISTOA

KLUBIN PERUSTAMINEN, TOIMINTA JA VIRKAILIJAT

  • Klubin perustaminen, toiminta ja virkailijat’, Koulutuskansio 1999 (linkki) sis. myös seuraavien virkailijoiden tehtäväluettelot: presidentti, vara- ja past presidentti, sihteeri, rahastonhoitaja, klubimestari
  • Charter presentation’ 2013 (ohje lisätty presidentti Kapilan ehdotuksesta joulukuussa 2017; Huom! ohjeessa viitataan IIW:n sääntö- ja käsikirjaan 2012, nyt voimassa sääntö- ja käsikirja 2021)

IIW:N SÄÄNNÖT JA KÄSIKIRJA

YHDISTYKSEN REKISTERÖINNISTÄ​

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ohjeet yhdistyksille löytyvät sen verkkosivulta www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri. Ohjeisiin kannattaa tutustua huolellisesti.
Syksyllä 2019 laadittiin KN:n toimesta seuraavat ohjeet avuksi piireille ja klubeille :

OHJEITA PIIREILLE

VIESTINTÄ JA IWF -VERKKOSIVUT

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOSUOJA

INNER WHEEL -LOGOT JA MERKIT JA NIIDEN KÄYTTÖ​ SEKÄ VIIRIT JA LIPUT