INTERNATIONAL INNER WHEEL

Vuonna 1967 kaikki maailman Inner Wheel -klubit päättivät yhdistyä. Syntyi International Inner Wheel (IIW). Tällä hetkellä, vuonna 2023, se on maailman suurin poliittisesti, uskonnollisesti sitoutumaton  naisjärjestö.

Klubit valitsevat vuosittain vaaleilla hallituksen (Board), johon kuuluvat virkailijat sekä 16 eri maista olevaa hallitusjäsentä (Board Directors, BD).
Joka kolmas vuosi kokoontuvassa Yleiskokouksessa (Convention) sovitaan yhteiset toimintatavoitteet ja -periaatteet sekä päätetään sääntöjen määräämät asiat. (Kts. Toiminta- säännöt).

Inner Wheel toimii YK:n päätöslauselmien mukaisesti lasten, naisten, perheiden ja vanhusten hyvinvoinnin edistämiseksi, huumeita ja päihteitä vastaan sekä elinolosuhteiden säilyttämiseksi maapallolla.

International Inner Wheelille on myönnetty osallistuva ja neuvoa-antava asema YK:n toimikunnissa (Human Rights, Right of the Child and Conditions of Women, Family Elderly and Drugs ). Edustajamme on valittu niiden toimipisteisiin Geneveen, Wieniin ja New Yorkiin.

INTERNATIONAL INNER WHEEL

HALLITUKSEN/BOARDIN KOKOUSPÖYTÄKIRJAT, MINUTES OF THE GOVERNING BODY MEETINGS

IIW PRESIDENTS NEWSLETTERS

INTERNATIONAL INNER WHEEL MAGAZINES