Kansallisen Neuvoston sääntömääräinen elokuun kokous 26.8.2023

Inner Wheelin vuoden 2023–2024 Kansallisen Neuvoston ensimmäinen sääntömääräinen kokous pidettiin Hotel Arthurissa Helsingissä elokuun 26. päivänä. Paikalla oli 42 IW-jäsentä. Virallisten 24 klubi- ja piiriedustajan lisäksi kokoukseen osallistui 10 tarkkailujäsentä sekä selvitystyöryhmän puheenjohtaja Tuula Vilkki ja kutsuttuna kokouksen puheenjohtajana toiminut Helkky Vesterinen piiristä 141 sekä Kansallisen Neuvoston hallitus.

Selvitystyöryhmän raportti

Kauden 2022–2023 tilinpäätöksen sekä vastuuvapauden myöntämisen ohella kokouksen tärkein asia oli Suomen Inner Wheelin organisaatiorakennetta tarkastelevan ja nykyiselle organisaatiolle vaihtoehtoja esittelevän väliraportin esittely ja siitä käyty keskustelu. Keskustelua ei juuri syntynyt. Syynä oli se, että raporttiin tutustumiseen ei jäsenillä ollut tarpeeksi aikaa. Päätettiin, että jäsenet käyvät raportin huolellisesti läpi ja antavat kommenttinsa ja evästyksensä työryhmälle raportin jatkotyöskentelyä varten myöhemmin annettavaan päivään mennessä. Kommenttien annossa päädyttiin siihen, että piirit kokoavat klubiensa kommentit ja lähettävät ne edelleen työryhmälle.

Kauden 2023–2024 tunnus on ”Shine A Light!” – ”Levitä valoa!”

Piirin 142 puheenjohtaja toi kokoukseen oman ehdotuksensa kansainvälisen Inner Wheelin tunnuksen ”Shine A Light!” suomennokseksi ”Säteile valoa”. Hallitus perusteli suomennostaan ”Levitä valoa!” Trish Douglasin sanoin, että toiminnallamme me levitämme valoa ja toivoa tuleville sukupolville, joita uhkaa luonnonkatastrofi, ilmastonmuutos, sekä tuemme ja autamme heitä, jotka kärsivät mielenterveyden ongelmista. ”Levitä valoa!” on aktiivista toimintaa, ei passiivista. Piirin 142 ehdotus on suorempi käännös ja sitä perusteltiin samoin argumentein kuin hallitus. Äänestyksen jälkeen kokous hyväksyi hallituksen esityksen ”Levitä valoa!” käytettäväksi IIW:n tunnuksen suomenkielisenä käännöksenä.

Kansainvälisen Inner Wheelin presidentin Trish Douglasin vierailu

Vierailun aikana Trish Douglas käy Tuusulassa, Järvenpäässä, Helsingissä, Riihimäellä ja Kuopiossa. Vierailupaikkakuntien ohjelmat ovat talkoohengessä suunnitelleet kyseisten paikkakuntien klubit. Vierailua ovat tukeneet piirit 139 ja 140 sekä Nurmijärven klubi.

Suomen IW:n liittyminen Naisjärjestöjen Keskusliittoon

Asiaa on pidetty IIW:ssa tärkeänä ja se etenee Kansainvälisen IW:n päättävissä elimissä.

European Rally Helsinki 2025

Työryhmän puheenjohtaja Elsi Torn esitti tilannekatsauksen Kalastajatorpalla 12.9.-14.9.2025 järjestettävästä Rallysta. Työryhmä koostuu tällä hetkellä piirin 142 jäsenistä, mutta uusia jäseniä toivotaan työryhmään muistakin piireistä. Rally on Suomen Inner Wheelin yhteinen tapahtuma ja näytön paikka.

Jäsenmäärän kasvattaminen

Työryhmän vetäjä Helena Pieskä totesi, että ehdotukset löytyvät työryhmän tekemästä yhteenvedosta.

Muuta

Nykyinen KN:n hallituksen rahastonhoitaja Aila Blomster jättää työnsä tämän kauden jälkeen. Ehdolle on asettunut Tapiolan Inner Wheelistä kokenut Tarja Louhenkilpi, mistä hallitus ja koko Suomen IW kiittää Tarjaa. Kauden 2024–2025 varapresidenttiehdokas on vielä etsinnässä.

Piireiltä ja klubeilta ei tullut ehdokkaita kansainväliseen IW organisaatioon. Toivottavasti ehdokkaita löytyisi, sillä Suomella on historiansa aikana ollut lähes jatkuva edustus IIW:n hallituksessa eli Boardissa.

Myöskään aloitteita ei piireiltä eikä klubeilta tullut.