TOIMINTA

MITÄ INNER WHEELIN TOIMINTA ON?

Inner Wheel -toiminnan tavoitteita ovat edistää aitoa ystävyyttä, lisätä jäsenten palvelualttiutta eri aloilla ja vahvistaa kansojen välistä yhteisymmärrystä. Ystävyyttä vaalitaan klubitapaamisissa ja muissa järjestön sisäisissä tapahtumissa. Jäsenet voivat osoittaa  palvelualttiutta oman klubin ja IW:n kansallisen organisaation hallintotehtävissä sekä järjestön ulkopuolelle suuntautuvissa palvelu- ja avustusprojekteissa. Kansainvälistä yhteisymmärrystä lisäävät osallistuminen kansainvälisiin projekteihin ja IW:n kansainväliseen hallintoon.

Lyhyesti sanottuna…
YSTÄVYYTTÄ JA PALVELUA

Inner Wheel -vuosi alkaa heinäkuun alussa ja päättyy seuraavan vuoden kesäkuun lopussa. Jokaista vuotta ohjaa oma maailmanpresidentin valitsema teema. Englanninkielinen teema yleensä suomennetaan, joko suorana käännöksenä tai mukaellen omaan kieleemme paremmin toimivana. [linkki teema-sivuille]

Toimintamuotoina ovat paikallisen klubin tasolla kuukausikokoukset, palvelu- ja avustusprojektit sekä vierailut ja asiantuntijaluennot. Aktiivinen osallistuminen kokouksiin on toivottavaa, mutta voit osallistua juuri sinua kiinnostaviin tilaisuuksiin. Hallintotehtäviä tarjoavat myös piirien hallitukset ja Kansallinen Neuvosto. Kansallisia tapaamisia ovat Suomen Rallyt joka 3. vuosi ja piiritasolla piirikokoukset kaksi kertaa vuodessa. Kansainvälisessä toiminnassa kaikille avoimia tilaisuuksia ovat Rallyt ja yleiskokoukset (Convention, joka kolmas vuosi). Kansainväliseen hallintoon voivat osallistua kotimaisessa IW -hallinnossa ansioituneet jäsenet.

Palvelu- ja avustusprojektien toteuttaminen edellyttää poikkeuksetta rahavaroja. Varainhankinnan turvaamiseksi klubi voi järjestää esimerkiksi myyjäisiä, arpajaisia ja erilaisia kulttuuritapahtumia. Klubi voi myös järjestää jäsenilleen teatteri- tai konserttikäyntejä joko yksin tai yhdessä toisten klubien kanssa. Jokainen klubi voi vapaasti valita omat avustuskohteensa ja -kanavansa, samoin kuin päättää omasta ohjelmastaan. 

YSTÄVYYS JA KANSAINVÄLISYYS

Useat Inner Wheel -klubit osallistuvat kansainväliseen yhteistyöhön sekä oman järjestönsä kautta että yhdessä muiden naisjärjestöjen ja Rotary-järjestön kanssa. Rotareiden kanssa  ollaan toteuttamassa vaihto-oppilasohjelmia. Tästä toiminnasta on saatu varsin myönteisiä kokemuksia, ovathan nuoret suurenmoisia kansainvälisen ystävyyden ja yhteisymmärryksen rakentajia.

Vaihto-oppilaan juhannus Suomessa. 

Tärkeä anti yksilötasolla ovat Inner Wheelin kautta solmitut ystävyyssuhteet myös muiden maiden Inner Wheel -sisarten kesken. Jäsen voi vierailla toisessa Inner Wheel -klubissa joko omassa maassaan tai ulkomailla. Hän voi olla varma siitä, että saa aina lämpimän vastaanoton. Yksi suurimmista ilonaiheista Inner Wheel -järjestössä on mahdollisuus tutustua ihastuttaviin ihmisiin eri puolilta maailmaa, mikä on kansainvälistä ystävyyttä parhaimmillaan. Jäsenyys Inner Wheel -järjestössä takaa, että elämäsi on täynnä ystäviä, jotka jakavat kanssasi samanlaisia iloja ja suruja huolimatta siitä, mistä maailmankolkasta he ovat kotoisin.

PALVELU- JA AVUSTUSTOIMINTA

Inner Wheel -klubeilla on omia avustuskohteita, jotka usein ovat paikallisia. Klubit osallistuvat myös muiden klubien kanssa kotimaisiin projekteihin sekä kansainväliseen yhteistyöhön mm. tukemalla erilaisia  avustuskohteita, kuten lastensairaaloita, kouluja, päiväkoteja jne. 

Kaudella 2019-2020 Suomen IW-klubit avustivat mm. seuraavia kohteita:

 • Invalidiliiton avustajakoirat, WiseNose-koronakoirat, Tullin huumekoirat
 • Koulutus Elämään Säätiö ry
 • Perhetukikeskus, Kotihoito 
 • Koulutus meillä ja maailmalla: SOS lapsikylät, Nepal, Sri Lanka, Tansania
 • Vanhusten virkistystoiminta
 • Äitien ja lasten leiritoimintaa
 • Tukikummit-Säätiö
 • Tyttöjen talo
 • Naisten Pankki
 • Australian metsäpalojen uhrit
 • Vähävaraiset perheet Pelastusarmeijan/Seurakuntien kautta
 • Korona-ajan kaupankäyntiapua, ystävätoimintaa eristyksissä oleville