KN:n presidentin tervehdys IW:n 100-vuotista olemassaoloa juhliville Suomen IW jäsenille (pidetty piirin 142 järjestämässä juhlassa 12. 1.2024)

Hyvät Wheelin jäsenet, seuralaiset ja ystävät, hyvät naiset ja herrat

Olemme juhlimassa oman järjestömme, 100-vuotista olemassaoloa. Tänä aikana järjestö on noussut merkittävien kansainvälisten naisjärjestöjen joukkoon niin ikänsä kuin jäsenienmääränsä osalta. Jäseniä on 120 000 yli 100 maassa eri puolilla maailmaa, yli puolessa nykyisestä maailman valtiosta.

On ihmeellistä, että pienestä joukosta naisia, jotka miestensä rinnalla olivat Manchesterissa auttamassa ensimmäisestä maailman sodasta palaavia sotilaita, kehittyi suuri kansainvälinen järjestö. Siinä työssä rakentui perusta keskeisille tavoitteillemme: aidon ystävyyden edistäminen ja palvelualttiuden kasvattaminen. Tärkeää oli useiden vuosikymmenten ajan jatkunut läheinen yhteys rotareihin, sehän muodosti vankan pohjan jäsenhankinnalle ja arvotkin olivat yhteisiä.

Ajan myötä myös kansojen välisen ymmärtämyksen tärkeys korostui ja kansainvälisyys nostettiin ystävyys- ja palveluarvojen rinnalle. Arvomme ovat kantaneet nykypäivään asti. Ne ovat mitä ajankohtaisempia nykymaailmassakin. Katastrofeja syntyy ja sotia käydään ympäri maailmaa ja kaikkialla on myös syrjäytymisestä ja köyhyydestä johtuvaa avun tarvetta.

Hyvät Inner Wheel -sisaret. Järjestömme on monien haasteiden edessä ja jäsenkato IW:ssä, on suurin haasteemme. Halu sitoutua järjestötoimintaan ja sen vaatimiin luottamustehtäviin on laskussa. Siksi olemmekin aloittaneet pohdinnan oman toimintamme ja organisaatiomme kehittämistarpeista.

On hyvä muistaa se, että klubi on tärkein yksikkö järjestössämme; ilman jäsenten muodostamia klubeja ei ole järjestöä.

Suomen Inner Wheelin Kansallisen Neuvoston presidenttinä minulla on kunnia tuoda Kansainvälisen Inner Wheelin presidentin Trish Douglas henkilökohtainen tervehdys juhliville Suomen Inner Wheelin jäsenille. Samalla on ilo onnitella 100 -vuotiasta järjestöämme. On paikallaan, että tässä tilaisuudessa onnitellaan myös ensimmäistä Suomeen perustettua klubia, Järvenpää klubia, jonka jäsenyydestä olen sekä iloinen että ylpeä. Klubi täytti viime vuonna eli 2023 65-vuotta.

Hyvä juhlayleisö tässä vaiheessa juhlaa on paikallaan esittää lämpimät kiitokset piirille 142 suurenmoisesta ja hyvin järjestetystä juhlasta.

Ja lopuksi; hyvät Inner Wheel sisaret, meitä tarvitaan, jokainen jäsen on tärkeä, jokaista käsiparia tarvitaan. Tehkäämme oma osamme tässä hätää kärsivässä ja ystävyyttä tarvitsevassa maailmassa.


Levitä valoa
pimeyteen
Vie toivoa
toivottomuuteen