Teema kaudelle 2022-2023 Work Wonders

Kansainvälisen Inner Wheelin presidentti Zenaida ”Zeny” Yungco-Farcon on julkistanut kauden 2022-2023 teeman: Work Wonders.

Zenaida ”Zeny” Yungco-Farconin videolla pitämä puheenvuoro vapaasti suomennettuna

IW jäsenet pystyvät tekemään paljon enemmän kuin aavistavatkaan. Kysymys on innostamisesta ja innostumisesta.

Puheenvuorossa kehotetaan kaikkia IW:n jäseniä kaikilla maailmassa pyrkimään yhteiseen tavoitteeseen tekemään työtä paremman, valoisamman ja voimakkaamman huomisen puolesta.

Kansainvälisellä naisten järjestöllä on valtaa ja voimaa ajaa tavoitteita. Kaikilla IW:n organisaation tasoilla niin klubeissa, piireissä kuin kansallisilla tasoilla on yhdessä tuotava esiin asiantuntemus, vapautettava ihmiset toimimaan ja ponnistelemaan tavoitteiden eteen.

Inner Wheelin lähestyessä satavuotista taivaltaan vuonna 2024 meidän on tehtävä oma osuutemme niin humanitaarisissa kuin ympäristökysymyksissäkin.

Jotta pystyisimme ottamaan haasteet vastaan ja toimimaan tehokkaasti niin klubeissa, piireissä kuin kansallisella tasolla, on katsottava peiliin. Heikkouksia on korjattava ja käyttöön on otettava parhaat toimintatavat tavoitteiden edistämiseksi.

Kun toimimme teemamme Work Wonders pohjalta työmme arvokkaat ja merkitykselliset tulokset tulevat näkyviksi myös järjestömme ulkopuolella.

IW-jäseninä meidän tulee ulottaa huolenpitomme myös kotiemme ulkopuolella oleviin vähäosaisiin, sillä heilläkin on oikeus parempaan elämään.

Lisäämällä yhteistyötä, parantamalla tietoutta IW:stä ja sen toiminnasta pidetään IW- klubeja toiminnallisina ja vireinä. Samoin koko IW:n toimintaa voidaan kehittää parantamalla johtamista, lisäämällä osaamista, levittämällä tietoa IW:stä entistä laajemmalle ihmisten tietouteen sekä arvioimalla jatkuvasti toiminnan tuloksellisuutta.

Tulevan kauden Work Wonders tavoitteet saavutetaan

 • parantamalla digitaalista osaamista kaikilla organisaation tasoilla
 • lisäämällä virkailijoiden pätevyyttä
 • arvioimalla toimintaa digitaalisin keinoin
 • tukemalla YK:n asettamia kestävän kehityksen tavoitteita ja toteuttamalla IW:n projektia Strong Women, Stronger World
 • luomalla ystävyyssuhteita klubien, piirien ja Kansallisten neuvostojen välillä maailman laajuisesti
 • turvaamalla työn jatkuvuus hankkimalla nuoria jäseniä ja perustamalla koulukohtaisia nuorisoklubeja

Ihmiskunnan epäitsekkään palvelemisen kauden alkaessa on hyvä muistaa, että pandemian aikana monet ottivat riskin auttaessaan pandemian uhreja.

Epäitsekkyyttä on palvella

 • epätäydellisessä ympäristössä, ei täydellisessä
 • epävarmuuden aikoina, ei varmuuden
 • silloin kun on niukkuutta, ei yltäkylläisyyttä,
 • silloin kun on heikko, ei vahva
  Hyvät naiset ja IW:n jäsenet johtakaa sen sijaan että teitä johdetaan.

Inner Wheel Logo 2022-23 aukikirjoitetuna
(vapaa suomennus annetusta tekstistä)
Tähtikuvio esittää kulttuurien moninaisuutta aikojen saatossa. Siniset ja keltaiset hahmot esittävät IW jäseniä, jotka esittelevät niitä vaikuttavia tekoja, joita IW:ssä on tehty. Sateenkaaren väriset tähdet esittävät lukemattomia erilaisia IW:n toiminnanmuotoja. Sateenkaaren eri valot yhdistyneenä yhdeksi valkoiseksi valoksi on valo, jota IW:n jäsenet loistavat koko maailmaan.

Raija Partanen
Kansallisen Neuvoston presidentti 2022-2023