16th European Meeting

16. Eurooppa kokous pidettiin 31.5. ja 1.6. 2022 Zoom-kokouksena teemalla Together, to Change the Constitution. Kokouksen järjestäjänä oli F.A.M.A.T (Ranska, Andorra, Marokko, Algeria, Tunisia.) Suomesta kokoukseen osallistuivat KN:n varapresidentti Raija Partanen ja tuleva varapresidentti Eve Pylkkänen. Kokoukseen osallistui 41 IW jäsentä eri puolilta Eurooppaa.

Kokouksen tarkoituksena oli paneutua kansainvälisen Inner Wheelin säännöstöön (Constitution) ja valmistella kokonaisvaltaista uudistusta. Tavoitteena on saada säännöstö vietyä uuteen digitaaliseen aikaan. Tässä kokouksessa valmisteltiin ehdotuksia, jotka tullaan esittämään Manchesterin yleiskokouksessa 2024, International Inner Wheelin juhliessa satavuotista olemassaoloaan.

Lue Raija Partasen raportti kokouksesta. Kokouspöytäkirja sekä sääntöehdotukset löytyvät Arkusta.