Eurooppalainen yhteistyö Inner Wheelissä

Yksi Inner Wheelin tavoitteista on kansainvälisen yhteisymmärryksen edistäminen. Kansainvälisyys ja kansainvälinen yhteistyö ovatkin järjestömme kulmakiviä. Yhdessä muiden kanssa saamme aikaan meille tärkeitä asioita. Siksi on tärkeää tuntea järjestömme eri tasot ja se, miten ne toimivat.

Vaikka Eurooppa ei ole virallinen taso Inner Wheelin rakenteessa, on eurooppalainen yhteistyö tärkeää. Ja meidän jäsenten on hyvä tuntea yhteistyön eri muodot ja mahdollisuudet sekä saada tietoa siitä, missä mennään ja mitä muualla Euroopassa ajatellaan.

Mikä on European Meeting? Entä European Rally? Mitä asioita niissä käsitellään? Vastauksia löytyy NR Tuija Knuutilan raportista joulukuussa pidetystä Eurooppa-kokouksesta sekä ko. kokouksen esitelmistä, joihin on linkit alla.

Pöytäkirja ja useita esityksiä on nähtävissä salasanalla suojatuilla sivuilla.