Inner Wheel Convention, Jaipur 17.-18.4.2021

OPENING CEREMONY: Address by Keynote Speaker – Ms. Vinita Bali 

Convention-raporttien lisäksi on syytä julkaista vielä referaatti Keynote Speakerin Ms. Vinita Balin erinomaisesta puheenvuorosta.
HUOM: Puheenvuoro on nähtävissä YouTubessa

Avajaisistunnossa oli Keynote speakerina Ms. Vinita Bali, Stragedy Adviser & Independent Director, joka on ollut johtajana isoissa yrityksissä Intiassa, Yhdysvalloissa ja monissa muissa maissa. Hän on asunut, opiskellut ja työskennellyt seitsemässä eri maassa, viidellä mantereella. Siksi hän tuntee monia eri kulttuureita ja katsoo niitä avoimesti.

Tämä osuus ohjelmassa oli järjestetty niin, että kaksi entistä IIW presidenttiä, Kapila Gupta ja Catherine Refabert nykyisen presidentin Bina Vyasin johdolla, esittivät kysymyksiä, joihin Vinita Bali vastasi. Koko session teemana oli Inner Wheelin vuoden teema, Lead the Change, Johda muutosta. Muutos on väistämätöntä, muutos on luonnonlaki, maailmassa on meneillään suuria muutoksia. Siksi meidän on uudistettava arvomme.

Vinita Balilta kysyttiin ensin, kuinka varmistamme sen, että naiset, jotka muodostavat puoli ihmiskuntaa, saavat oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Nyt maailma näyttää olevan hyvin epätasa-arvoinen.

Vinita Bali aloitti toteamalla, että on tärkeää, että Inner Wheel on kosketuksissa ihmisiin ruohonjuuritasolla. Kun kohtaamme vaikeita aikoja, kuten tämä pandemia nyt, naiset ja lapset ovat kaikkialla heikoimmassa asemassa. Eri raporttien (UN, World Bank, etc.) mukaan 100 – 150 miljoonaa ihmistä vajoaa köyhyyteen, seurauksena nälänhätää sekä naisten ja lasten hyväksikäyttöä. Inner Wheelin tekemä työ on todella merkityksellistä, erityisesti tällaisena aikana. On tärkeää käyttää kaikkia resurssejamme, ei vain rahallisia vaan aikaamme ja suhteitamme yhteiskunnassa, jotta tuomme esille näitä ongelmia. Ongelmia on jokaisessa maassa, maalla ja kaupungeissa. Sosioekonomisia ongelmia esiintyy kaikissa maissa ja niiden erot aiheuttavat epätasa-arvoa.

Haaste meille jokaiselle: osallistukaa ja vaikuttakaa, että naisten ja lasten sosiaalinen hyvinvointi paranee.

Työn on oltava keskittynyttä ja pitkäjänteistä, sillä nämä muutokset eivät tapahdu nopeasti, vaan näiden asioiden muuttamiseksi on tehtävä töitä pitkään.

Seuraavaksi kysyttiin, mitä rakenteellisia muutoksia järjestömme tarvitsee, jotta pysymme mukana teknologian kehityksessä.

Vinita Bali korosti, että teknologia ei ole päämäärä itsessään vaan keino päästä siihen päämäärään. Teknologia on keino päästä tuloksiin. Sen avulla kommunikaatiosta on tullut hyvin saavutettavaa. Jos sinulla on älypuhelin, pääset käsiksi informaatioon missä tahansa maailmassa. Teknologiasta on paljon monenlaista hyötyä. Mutta teknologia itsessään ei ole hyvä eikä paha, vaan tärkeää on, kuinka me käytämme sitä, kuinka demokratisoimme tietoa. Oleellista on infrastruktuuri: kuinka saavutamme ihmiset, joita me autamme, onko meillä siihen tarvittavaa infrastruktuuria, auttaako se meitä toimimaan tehokkaammin.

Kapila Gupta kysyi seuraavaksi, pitääkö naisten muuttua ensin, jotta saadaan aikaan muutosta organisaatioissa ja yhteisöissä.

Vinita Bali nosti esille Mahatma Gandhin lauseen: “Be the change you what to see in the world”.

Jos et itse muutu, menetät uskottavuutesi. Ihmiset luontaisesti vastustavat muutosta ja ovat tyytyväisiä siihen, miten asiat ovat. Jotkut muutokset ovat houkuttelevia, esim. älypuhelimen käyttö, kaikki osaavat käyttää niitä ja etsiä tietoa. Mutta emme nyt puhu sellaisesta muutoksesta, jota ihmiset tekevät koska se on helppoa ja mukavaa. Sen sijaan puhumme ajattelutavan, näkökulmien, ajattelun, käyttäytymisen muuttamisesta.

Me elämme aikana, jolloin meillä on vastaukset suurimpaan osaan maailman ongelmista. Me tiedämme mitä pitäisi tehdä esim. ilmastonmuutoksen torjumiseksi, mutta silti emme tee sitä emmekä muuta käyttäytymistämme. Naisten ja miesten tasa-arvo on kirjattu useimpien maiden  perustuslakiin, mutta silti naiset ja miehet eivät missään ole tasa-arvoisia. Jos en itse halua muuttua, en voi muuttaa mitään muutakaan. Muutoksen pitää alkaa siitä, että ymmärrämme, että muutos on tärkeä ja ilman sitä muutosta mitään ei muutu ympärillämme. Meidän pitää myös ymmärtää, että sen muutoksen tekeminen kestää pitkään.

Olemme puhuneet paljon siitä, mitä  naisten on tehtävä, mutta se ei riitä. Jos toinen puoli ihmiskunnasta ei ole mukana, ei siitä tule mitään. Ei riitä että naiset puhuvat keskenään, vaan naisten on puhuttava miesten kanssa tästä muutoksesta. Ja niiden kanssa, jotka ajattelevat eri tavalla kuin me.

Muutoksesta on helppo puhua mutta se on vaikea saada aikaan. Se vaatii monia asioita kovan työn lisäksi, erityisesti taitoa puhua niiden kanssa jotka ajattelevat eri tavalla kuin me ja joiden maailmankuva on erilainen kuin meidän. Jos haluamme maailman muuttuvan, siinä on oltava mukana miehiä, naisia lapsia, kaikkia tarvitaan.

Maapallo on tarkoitettu meille kaikille, miehille ja naisille, rikkaille ja köyhille, vaaleaihoisille ja tummaihoisille. Kun tajuamme tämän, vasta sitten voimme saada aikaan ison muutoksen.

Voimme muuttaa tulokset vain jos muutamme prosessin ja voimme muuttaa prosessin vain jos meillä on rohkeutta kyseenalaistaa se mitä teemme, mikä toimii ja mikä ei toimi.  Muutos on prosessi, muutos on ajattelutavan muutos, näkemyksen muutos.

Catherine Refabert nosti esille lähestyvän sadan vuoden merkkipaalun ja kysyi, miten meidän naisjäsenten pitäisi toimia ja johtaa muutosta saadaksemme paremman ja rohkeamman organisaation.

Vinita Balilla oli selkeä vastaus: Miehet on otettava mukaan! Se olisi tarpeellinen ja rohkea muutos. On katsottava taaksepäin ja kysyttävä, mikä on toiminut ja mikä ei ole toiminut niin kuin olisi pitänyt. Jokaisella on toive saada jotain aikaan. On katsottava, ketä tarvitaan, jotta se toteutuu. Huomaamme että kun naiset ovat tärkeä sidosryhmä, miehet ovat yhtä tärkeitä. Jos he rohkaisevat teitä, asiat sujuvat monin kerroin nopeammin, mutta jos he eivät ole mukana, se hidastaa asioiden etenemistä.

Lopuksi puhuttiin Inner Wheelin näkyvyydestä. Vinita Balin mukaan ”Inner Wheel remains the world’s best kept secret.”  Inner Wheel on rakentanut nimensä ja maineensa sille työlle, mitä järjestössä on tehty. Se pitää nostaa esille, ihmisten tietoisuuteen. On olemassa monia väyliä siihen, lehdistö, media, sosiaalinen media, TV-kanavat. Verkkosivujen pitäisi olla dynaamisempia ja kertoa siitä työstä, mitä te teette. Siitä ihmiset haluavat kuulla, pienistä asioista, isoista asioista. Olisi hyvä saada mukaan ihmisiä, jotka ovat hyötyneet tekemästämme työstä, kertomaan siitä.

“Järjestössänne on 100 000 jäsentä, joiden pitää kertoa maailmalle, mitä te teette!”

Referaatin taltioinut Annu Jauhiainen