18. kansainvälisen Inner Wheelin yleiskokous Jaipurissa Intiassa 2021

Yleistä

Kahdeksastoista kansainvälisen Inner Wheelin yleiskokous (Convention) pidettiin 17-18.4. Jaipurissa Intiassa.  Samalla Inner Wheel astui historiaa tehden digitaaliaikaan Intian jouduttua siirtämään yleiskokouksen koronaviruspandemian vuoksi virtuaaliseen maailmaan. Tämä mahdollisti osanoton normaalia useammalle ihmiselle. Suomestakin mukana oli 27, mikä lienee ennätys. Osallistujia oli 75 maasta 4434.

Lippujen ”marssi” kokouspaikalle oli järjestetty etukäteen lähetettyjen kuvien muodossa. Kuvissa viralliset edustajat seisoivat maansa lipun vieressä useimmat maansa kansallispuvuissa. Ohjelmassa oli käsiteltävien asioiden ja haastattelujen lomassa eri maiden kansallisia tanssiesityksiä. Tanssiesitykset olivat eksoottisia, koska ne olivat pääasiassa Intiasta. 

Yleiskokouksessa käsitellään tärkeimmät järjestöä koskevat asiat kuten sääntömuutokset. Virallisia edustajia oli noin 3600.

Pyydetty johdantopuheenvuoro (Address by Keynote Speaker) Ms Vinita Bali

Johdantona IIW:n  vuoden 2020-21 teemaan ”Johda muutosta” (Lead The Change) Ms Vinita Bali (Strategy Adviser, Independent Director) vastasi edellisten IIW presidenttien  (Kapila Gupta, Catherine Refabert) teeman pohjalta tehtyihin kysymyksin. Seuraavassa poimintoja hänen ajatuksistaan.

Meneillään on suuria muutoksia ja meidänkin on uudistettava arvomme. Muutoksen on lähdettävä sieltä, missä kaikkein haavoittuvaisimmat ovat. Vaikeiden aikojen vallitessa heikoimmassa asemassa ovat tällöin naiset ja lapset.  Raha pelkästään ei ole ratkaisu vaan on annettava myös aikaa sekä käytettävä suhteita yhteiskunnassa. Köyhyyttä esiintyy kaikkialla myös hyvinvointivaltioissa. On osallistuttava, on vaikutettava. Ei ole helppoja ratkaisuja eikä nopeita tuloksia. Työn on oltava pitkäjänteistä ja peräänantamatonta.

Teknologian haltuunotto on keskeinen osa päämääriimme pääsemistä. Teknologia on työkalu, jonka avulla saavutamme ihmiset ja voimme pitää yhteyksiä ja saamme informaatiota.  Tärkeää ei kuitenkaan ole itse väline, vaan se, miten saavutamme apua tarvitsevat ihmiset ja miten saavutamme päämäärämme.

Jos et itse muutu, menetät uskottavuutesi. Jos et usko asiaan ja muutu, et voi muuttaa toistenkaan ajattelutapaa ja asenteita. Ei riitä, että naiset keskustelevat keskenään.  Mukaan on otettava miehet ja keskusteltava myös niiden kanssa, jotka ovat eri mieltä kanssamme. Kaikkia tarvitaan miehiä, naisia, lapsia, nuoria jne. Maapallo kuuluu jokaiselle, väriin, sukupuoleen, ikään, uskontoon ja sosioekonomiseen asemaan katsomatta.

Miehet mukaan. Miesten mukana olo nopeuttaa päämääriemme saavuttamista. Tarvitsemme miesten tukea. Kun he ovat mukana, he eivät ole meitä vastaan.

”Inner Wheel on maailman parhaiten pidetty salaisuus”. Olemme saaneet sadan vuoden aikana paljon aikaan, mutta se ei näy, siitä ei tiedetä. Se on nostettava esiin medioihin ihmisten tietoisuuteen. Verkkosivujen pitää olla dynaamisia ja nuoriin vetoavia. Ihmiset haluavat kuulla isoista asioita, pienistä asioista. Järjestössämme 100 000 jäsentä, sen on kuuluttava maailmalla.

Äänestyksistä ja äänestystuloksista

Täsmälliset päätökset selviävät aikanaan saatavasta pöytäkirjasta.

Neljästätoista ehdotuksesta hyväksyttiin 12. Lisäksi oli kolme muuta, sääntöjen ulkopuolista ehdotusta, jotka koskivat IW:n nimeä, logoa, merkkejä sekä IIW:n tilille kerääntyneiden varojen käyttöä.

Hyväksytyt ehdotukset sääntömuutoksiksi koskivat mm. vaalitapaa, jolla kansainvälisen Inner Wheelin toimihenkilöt valitaan; hyväksyttiin äänestykset netin kautta. Eri maiden klubien asema tasa-arvoistettiin, kun poistettiin jako maihin, joissa on Kansallinen neuvosto ja joissa sitä ei ole. Samoin toimihenkilöt valitaan nyt samalla tavalla eli klubit äänestävät, 1 ääni/klubi. Aikaisemmin sääntökomitean puheenjohtajan (Chairman of the Constitution Committee) valitsi hallitus (International Governing Body). Kunniajäsenyyden osalta todettiin, ettei asema saa antaa vapautusta jäsenmaksuista.   Vaalityötä (Canvassing) saa tehdä. Katsottiin, että eduksi äänestäjät tuntevat ihmiset muutenkin kuin vain nimeltä ja näöltä.  

Hyväksyttiin edotus, jonka mukaan edellisissä kokouksissa hylätyt ehdotukset voidaan tuoda myöhemmin yleiskokoukseen hyväksyttäviksi. Perusteluissa todettiin, että ehdotukset ovat saattaneet olla aikaansa edellä eivätkä vielä kypsiä hyväksyttäviksi.

Kolme muuta sääntöihin liittymätöntä ehdotusta koski IW:n uutta nimeä, logoa ja merkkejä. Uusi- Seelanti teki rohkean ehdotuksen nimen muuttamiseksi IW:n satavuotisen toiminnan juhlistamiseksi. Ehdotuksessa katsottiin, että IW:n tulee katsoa tulevaisuuteen ja tehdä nimestä nuoria houkuttelevampi ja niin, että nimi ja logo ilmaisisivat enemmän IIW:n luonnetta kuin nykyinen nimi. Ehdotus hylättiin selvästi. Näin muodoin myös logon ja merkkien uudistamisesta luovuttiin

Hyväksyttiin ehdotus IIW budjetin ylimäärän käyttämisestä esimerkiksi julkaisujen tekemiseen, sähköisen äänestämisen kehittämiseen ja seuravan yleiskokouksen järjestelyihin.

IIW:n toimihenkilöt toimintavuonna 2021-2022

Presidentti                          Ebe Martines Panitteri Italiasta
Varapresidentti                  Zenaida Farcon Filippiineiltä
Taloudenhoitaja                 Sarita Lunani Intiasta
Päätoimittaja (Editor)       Yeok San Cheng Malesia&Singaporesta
Board Directors                   Kaija Keijola Suomesta yhdeksi 16 jäsenestä

 Teema vuodelle 2021 sekä Hyväntekeväisyysprojekti vuosiksi 2021-2024

                      Julkistetaan uuden IW-kauden alkaessa

Seuraava yleiskokous (Convention) 2024

Seuraava yleiskokous pidetään IW:n 100-vuotisjuhlan merkeissä Manchesterissa vuonna 2024.

Raija Partanen
Kansallisen Neuvoston varapresidentti