15th European Meeting: together, towards the century of Inner Wheel

Perjantai 10.9.2021

Eurooppa Kokouksen ensimmäinen päivä alkoi lippuparaatilla: Italian, Euroopan ja Inner Wheelin liput hulmusivat virtuaalisesti kunkin tunnusmusiikin soidessa taustalla. Italialaiset emäntämme PNR Cinzia Tomatis ja NR Donatella Nicolich Polizzi toivottivat sekä meidät paikalla olevat että virtuaalisesti osallistuvat edustajat tervetulleiksi.

1. Kaikki olivat saaneet viime vuonna Rodoksella pidetyn virtuaalisen Eurooppa Kokouksen pöytäkirjan etukäteen. Edellisvuoden puheenjohtaja PBD Sissy Avgerinou kertasi kokouksen kulun, mutta sitä ei enää luettu. Pöytäkirja hyväksyttiin.

2. Maailman presidentti, italialainen Ebe Martines kertoi Pink First -teemastaan, jossa on neljä eri osa-aluetta: Terveys, Koulutus, Mahdollisuus ja Voimaannuttaminen. Se, mitä me naiset, jotka autamme naisia, voimme tehdä sisariemme hyväksi missä tahansa päin maailmaa, on askel eteenpäin kohti sukupuolten tasa-arvoa ja naisten voimaannuttamista Yhdistyneiden Kansakuntien Agenda 2030 -ohjelman puitteissa. Lisäksi presidentti halusi korostaa, että terveys pitää nähdä yhtenä kokonaisuutena, jossa on monta osaa: fyysinen, henkinen ja sosiaalinen hyvinvointi.

3. Seuraavaksi kaikki Kansalliset Edustajat esittelivät itsensä, kertoivat maansa kuulumisia eli lähinnä piirien, klubien ja jäsenten määrästä sekä kansallisista projekteista. Kansallinen Edustaja Tuija Knuutila kertoi lisäksi Suomen ongelmista saada uusia ja nuoria jäseniä. Hän myös kertoi viime vuoden kansallisesta kampanjasta, joulukorteista sekä lahjoitetusta n. 8000 euron summasta. Harva oli kuullut koronakoirista.
Varapresidentti Raija Partanen esitteli itsensä ja kertoi, että ensimmäinen IW-klubi perustettiin Järvenpäähän vuonna 1958.

4. Sissel H Michelsen, joka on IIW Constitution Chairman, antoi raportin toimistaan. Hän kertoi roolistaan IIW:ssä ja kuinka hänestä tuli jäsen. Hän otti esiin ”äänten kalastelun”, joka on ollut kiellettyä. Hän oli sitä mieltä, että kaikista asioista pitää puhua, erityisesti IIW:n säännöistä.

5. Donatella Nicolich Polizzi, joka on Italian Kansallinen Edustaja, kertoi Italian viimeisestä 20 vuodesta. Jäsenmäärä on kasvanut, mutta klubien määrä pysynyt melko samoissa.

6. Luisa Vinciguerra Curto kertoi esityksessään, miten 15. Eurooppa Kokous organisoitiin. Hän otti esiin, miten virtuaaliteknologian avulla he pystyivät isännöimään valmistelevia työryhmiä, joilla on päämääränä seuraava Convention.

7. Seuraavaksi pureuduimme työryhmien tekemisiin. Ennen kokousta oli perustettu kolme työryhmää: laki, koulutus ja johtaminen. Työryhmät kokoontuivat kukin kaksi kertaa ennen kokousta. Lakiryhmän vetäjäksi oli lupautunut Gabriele Schrümpf. Lakiryhmän suurin työ tulee olemaan seuraavaan Conventioniin tulevat ehdotukset. Osa Jaipurin hylätyksi tulleista ehdotuksista aiotaan ehdottaa uudelleen vuoden 2024 Conventionissa. Lisäksi työryhmä tulee käymään läpi uusia ehdotuksia, joiden on oltava valmiina ennen seuraavaa Eurooppa Kokousta, joka on kesäkuussa 2022.

8. IIW Past President Catherine Refabert kertasi ”korkeimpien” IIW virkailjoiden roolia.

9. Tämän jälkeen alkoi Koulutustyöryhmän osio, jonka vetäjänä oli NR Snjezana Petrovic. Hän korosti koulutuksen tärkeyttä ei vain klubitasolla vaan myös piiritasolla. Koulutuskäytännöt vaihtelevat maittain erittäin paljon ja tarvetta yhtenäiselle järjestelmälle olisi. Erityisesti e-koulutus, joka olisi helposti saatavilla kaikille. Ryhmässä oli myös ideoitu käsikirjaa, josta kaikki koulutusmateriaali löytyisi. Ryhmä ehdotti myös kansainvälisen koulutusorganisaation perustamista. Muistutettiin myös kieliongelmasta, vaikka englanti onkin virallinen kieli, monelle se on ongelma.

Päivä päättyi klo 17, jonka jälkeen siirryimme kaupunkijunaan ja kiertoajelulle sekä – kävelylle. Saimme kuulla Riminin historiasta oppaan johdolla. Ilta päättyi paikalliseen, suosittuun ravintolakeskittymään ja saimme nauttia paikallisista herkuista.

Lauantai 11.9.2021

Päivän aluksi Cinzia Tomatis esitteli projektin, johon osallistujat voivat antaa lahjoituksen. Tämä käytäntö on ollut jo useamman vuoden eli lahjoitetaan emäntien ehdottamaan paikalliseen kohteeseen. Pieniä lahjojen tai muistoesineiden jakelusta on tästä syystä luovuttu.

1. Luisa Vinciguerra Curto kertoi eri maiden käytännöistä Kansallisen Neuvoston suhteen. Tuija Knuutila oli lähettänyt Luisan kyselyyn vastauksen elokuussa. Käytäntöjä on useita: on KN, jossa presidentti ja edustaja ovat sama henkilö; KN, jossa he ovat kaksi eri henkilöä; maita, joissa ei ole Kansallista Neuvostoa, mutta on edustaja jne. Loppupäätelmä puheenvuorossa oli, että kaikilla Kansallisilla Edustajille (NR) pitää olla tasavertainen asema riippumatta millainen systeemi on.

2. Tämän jälkeen käsittelimme Johtamisryhmän asioita, jonka vetäjänä oli NR Marlies Arnoldus-Luiten. Kuten kaikissa muissa, myös tässä työryhmässä kävi selväksi, että työ on vasta alkamassa. Nämä Zoom-palaverit olivat vain alku tälle kaikelle.

3. DNR Donatella Amendola Maestri tarkasteli johtajuuden erilaista asemaa historian alusta tähän päivään ja sen väistämätöntä muutosta, joka on johtunut maailman sodista, kylmästä sodasta ja pandemiasta, jotka ovat myötävaikuttaneet erilaisen mielenlaadun ja arvojen kehittymiseen. Dynaamisessa Inner Wheelissä tavoitteemme ovat ennallaan, mutta olemme sopeutuneet elämän asettamiin uusiin vaatimuksiin.

4. Seuraavaksi PNR Cinzia Tomatis alusti puheenvuoron Ehdotuksia European Meeting-ohjeeksi. Hän kertoi, kuinka kaikki alkoi hänen omasta henkilökohtaisesta tarpeestaan saada tietoa. Ja kuinka vaikeaa se oli. Onneksi uusi tapa toimia on helpottanut tätä. Ohjeet opastavat prosessin tai tehtävän läpi. Ne antavat yleisiä suosituksia tehtävän suorittamiseksi. Ohjeet ovat informatiivisia ja jättävät tilaa joustavuudelle erilaisissa olosuhteissa.
Itse keskustelussa käytiin läpi, kuinka järjestävän organisaation pitäisi saada apua järjestäessään Eurooppa Kokousta. Ehdotettiin myös, että paino siirtyisi keskusteluihin ja ideoiden vaihtoon, vähemmän projektien esittelyihin. Kansallisen Edustajan rooli pitäisi nähdä yhdistäjänä, joka toisi kokouksesta muiden maiden ideoita ja innostaisi oman maan jäseniä toimintaan.

Kahvitauon jälkeen Cinzia Tomatis luki kirjeen, jossa Kyproksen NR ilmoitti poissaolonsa syyksi protestin. (Liite 11)

Charlotte De Vos kävi läpi Jaipurin Conventiota ja lähinnä ehdotuksia, joita oli yli 70. Hän oli yrittänyt kerätä niitä ympäri maailman. Hän sai kasaan 59 ehdotusta. 9 oli hyväksytty Proposals-kirjaseen. 3 oli hyväksytty, mutta lähetetty IIW:n toimesta. 7 oli samanlaista kuin jo hyväksytyt. 9 oli vain pieniä muutoksia ja Constitution Chairman pystyi ne muuttamaan. Jotkut esitykset oli jo muutettu ja loput n. 50 oli hylätty ilman selitystä.
Hän oli sitä mieltä, että maiden, jotka olivat näitä esittäneet, tulisi esittää ne uudelleen seuraavassa Conventionissa. Lisäksi pitäisi ottaa huomioon esitysten tukeminen. Jokaiselle pitäisi saada vähintään kaksi tukijaa. Lisäksi esitykset pitää lähettää ajoissa. On kohtuutonta lähettää ne viimeisenä päivänä. Olkaa esitystenne kanssa valmiita seuraavassa Eurooppa Kokouksessa, hän painotti. Siellä keskustellaan niistä ja siitä, kuka kannattaa. Yhdessä olemme voimakkaampia.

5. IIW PBD Gabriele Schrümpf teki lyhyen katsauksen Eurooppa Kokouksen historiaan ja kertasi sen tärkeimmän päämäärän: vaihtaa kokemuksia ja kuunnella toisten ideoita ja toiveita. Toinen tärkeä aihe oli EM kustannukset. Kohteen pitäisi olla helposti saavutettavissa ja kustannustehokas. Yksi ehdotus oli myös, että Eurooppa Rallyn vuonna EM olisi aina virtuaalisena. Keskustelussa tuli puheeksi, että jatkossakin EM voisi olla hybridikokous.

6. IIW PP Charlotte De Vos: Entäpä neljäs alue: Dokumentointialue / Euroopan nettisivut.
Hän kertasi Rotterdamin Eurooppa Rallyssä European Platformista. Ja nyt kaksi vuotta myöhemmin voimme jakaa sen kahteen osaan: sosiaalisen mediaan ja nettisivuihin. Facebook oli ensimmäisenä, koska se on käytetyin sosiaalinen media ja sinne oli helppo luoda suljettu ryhmä. Kun haluaa liittyä, täytyy mainita missä klubissa on jäsenenä. Mutta tämä väylä on siis vain keskusteluille, ei onnitelluille tms.
Viime vuonna Anita Pohjois-Makedoniasta luovutti Charlotelle nettisivut ilmaiseksi. Mutta se on muistettava, että niitä täytyy päivittää säännöllisesti. Sivuilla olisi hyvä olla Euroopan kartta, josta olisi linkki joka maan omille sivuille. Siellä voisi olla Eurooppa Rallyn ohjelma, historiaa, erilaisia esityksiä, IW:n roolista, eurooppalaisista projekteista jne. Hän muistutti myös Google Driven käytöstä, jonne voidaan tallentaa kaikki dokumentit. Mutta tämän kaiken hoitaminen olisi tiimityötä.

7. Seuraava European Rally on Berliinissä syyskuussa 2022. Kun keskustelimme sitä seuraavasta eli vuoden 2025 Rallystä, mainittiin Skandinavia ja erityisesti Suomi! Jos haluamme järjestää sen, päätös pitää tehdä niin, että se ilmoitetaan Berliinissä. Päätös pitäisi siis tehdä mahdollisimman pian!
Sen perään ilmoitettiin seuraava eli 16. Eurooppa Kokous, joka on Ranskan järjestämä, mutta ainoastaan virtuaalisesti. Päivämäärä 17.-18.6.2022. Syynä on, että mahdollisimman moni menisi Berliiniin.

Lopuksi puheenjohtaja Cinzia Tomatis ja Donatella Nicolich Polizzi päättivät kokouksen.
Tämän jälkeen paikalla olijat lähtivät katsomaan kohdetta, johon emännät olivat keränneet rahaa. Se oli iso istuin, joka oli tarkoitettu levähdyspaikaksi vanhuksille, perheille, imettäville äideille jne.
Ilta jatkui vielä upealla päätösillalliselle läheisessä Grand Hotellissa.

Tuija Knuutila ja Raija Partanen
KN:n presidentti ja varapresidentti