Terveiset Nordig Meeting Tanskasta 12-14.9.2014

Mukana oli yhteensä 10  edustajaa jokaisesta Pohjoismaasta. Suomesta 2, Ruotsista 2, Norjasta 1, Islannista 1 :)) ja Tanskasta 4.

Kokous pidettiin pienessä Filskovin kylässä lähellä Legolandia. Meidät oli majoitettu majataloon, jota piti kylän oma osuuskunta.

Aluksi kerrottiin oman maan kuulumiset.

Ruotsissa on 105 klubia ja 9 piiriä, jäseniä on 4400. Joka vuosi elokuussa kokoontuvat viikonloppukokoukseen, jossa on mukana yhteensä 68 edustajaa. Edustaja siis joka klubista.

Islannissa on 1 piiri, 7 klubia ja yhteensä 200 jäsentä.

Norjassa on 5 piiriä, 68 klubia ja lähes 1500 jäsentä. Norjan pitkäaikainen Fistula-projekti päättyy 2014, mutta sitä on tarkoitus jatkaa yhdessä lähetystyön kansa. Projektin ongelmana on ollut saada naisia kätilökoulutukseen. Norjassa on myös joka 3. vuosi ystävyystapaamisia.

Tanskassa piirejä on 5, klubeja 119 ja jäseniä n. 3100. Tanskalaiset ovat jo keränneet Grönlannin lasten hyväksi varoja n. 82 000 Dkr, lopullinen summa tiedetään Conventionin alkaessa lauantaiaamuna. Muut Pohjoismaat eivät ole keränneet tähän projektiin varoja. Norja ja Ruotsi alunperinkin eivät halunneet yhteistä projektia. Tanskan projekti sivuaa Suomen ehdotusta, mutta me emme ole tähän kuitenkaan sitoutuneet.

Suomessa piirejä on 4, klubeja 36+2 Virossa, jäseniä lähes 1200. Suomen omat kohteet valtakunnallisesti ovat Lastensairaala 2017 ja Koulutus Elämään-hanke. Joka klubilla on myös omat kohteet.

Keskustelua käytiin rotarien kalastelusta saada naisia ja IW-n jäseniä mukaan omaan toimintaansa. Ei ole mitään estettä kuulua molempiin. Esimerkiksi Ruotsissa rotareista naisia on jo 24 %, koko maailman rotareista naisia on 18 %. Naisten määrä rotareissa näyttää lisääntyvän koko ajan. Se on myös rotareille elinehto, vaikka on niitäkin klubeja, joihin naisia ei hyväksytä.

Uusien jäsenien saaminen oli myös aiheena. Nuorkauppakamarin naiset, muotinäytökset, IW-naiset malleina olivat ajatusten kohteina ja hyvinä paikkoina saada uusia jäseniä.

Taskan IW julkaisee 10 numeroa vuodessa nettilehtenä. Kaikki klubien jäsenet voivat sinne kirjoittaa ja lähettää kuvia.Kolme henkilöä vastaa lehden toimituksesta ja ulkoasusta.

Tanskassa myös kerätään jäsenmaksuna puolivuosittain n. 55 €, yhteensä n. 110€/vuosi, joten maksu on paljon suurempi kuin Suomessa. He myös keräävät maksuja erityiselle tilille matkustamista varten.

Marja