Terveiset Board Directorilta

Aika menee nopeasti. Olen ollut kansainvälisessä tehtävässä jo useamman kuukauden.

Heinäkuun alussa sain IIW Presidentti Ebe Panitteri Martines:lta tervehdyksen, jossa yleisellä tasolla kuvattiin tehtävääni. Sen jälkeen IIW Varapresidentti Zenaida Fargon, hänen kanssaan teen yhteistyötä pääasiallisesti, otti yhteyttä ja kertoi mitkä klubit, joilla ei ole piiriä kuuluvat tehtävä- alueeseeni.

Sain Kyproksen kahdeksan klubia hoitaakseni. Yhteensä kahteenkymmeneen henkilöön aloin pitää yhteyttä emailitse, WhatsAppilla tai Zoomilla. Tämä kaikki siksi, koska klubit eivät kuulu piiriin, heillä ei myöskään voi olla National Representativea, joka hoitaisi heidän asioitansa kansainväliseen organisaatioon. Yhteensä IW-jäseniä heillä on 380.  Heinä-elokuussa sain valtavasti postia, ohjeita ja tietopaketteja VP Zenaidalta IIW teemasta, Brandistä, Constitution & Handbook ohjeisiin saakka.

Teema 2021-2022: (https://www.internationalinnerwheel.org/news-and-features/presidential-newsletters/2021/07/26/

Branding: https://www.internationalinnerwheel.org/for-members/logos-and-branding.html

Constitution & Handbook: https://www.internationalinnerwheel.org/assets/files/Official%20Documents/constitution-and-handbook-2021.pdf

Ensimmäinen tehtäväni oli tavoittaa kaikki klubit ja löytää kontaktihenkilöt klubeista. Siihen meni aika paljon aikaa, oli vielä loma-aika ja yhteystiedot eivät kaikin osin olleet oikein.

13.8.2021 IIW Presidentti Ebe piti meille tiedotustilaisuuden Zoom kokouksena, jossa vuoden teema ja sen sisältö kuvattiin meille tarkasti. Tässä välissä kerättiin Newsletteriin artikkeleita ja Newslettereitä onkin valmistunut jo peräti kolme. https://www.internationalinnerwheel.org/news-and-features/presidential-newsletters/

Syyskuun alussa kaikki Board Directorit raportoivat kirjallisesti omasta alueestaan VP Zenaidalle.

Taltioin koko yhteydenpidot klubieni kanssa ja se nopeutti lopullisen raportin valmistumista. Nyt tärkein asia on ollut se, että uusi Piiri on muodostettu alueellani. Piirin tulee toimia kaksi vuotta ennen kuin he voivat valita National Representativen.

Lokakuun alussa IIW Presidentti Ebe piti  ensimmäisen virallisen Boardin  Zoom kokouksen, jossa olivat läsnä Executive Comittee ja kaikki Board Directorit. Kokouksessa käsiteltiin Executive Committeen ja Board Directorien kaikki tärkeät asiat.

Olen oppinut IIW toiminnasta hyvin paljon näinä kuukausina ja uskon, että oppia tulee lisää jatkossakin. Tämä vaatii panostusta.

Hyvää Inner Wheel kauden 2021-2022 jatkoa kaikille IW-jäsenille!
Syysterveisin
Kaija